Paweł Wiśniewski

Lekarz, specjalista psychiatrii. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy Szpitalu Nowowiejskim. Konsultuje psychiatrycznie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Jest asystentem w Katedrze i Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia z psychiatrii dla studentów kierunku lekarskiego. Pracuje naukowo. Jest autorem i współautorem artykułów publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Regularnie bierze udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach psychiatrycznych. Ukończył liczne kursy doszkalające Zajmuje się leczeniem zaburzeń lękowych (nerwice), zaburzeń afektywnych (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe), OCD, psychoz, zaburzeń snu, ADHD.

Ukończył dodatkowe szkolenia z diagnostyki oraz leczenia ADHD a także terapii CBT w bezsenności (CBTI).

Użyj formularza poniżej aby umówić wizytę. Użyj przełącznika aby wybrać wizytę stacjonarną lub online.