Nowoczesna poradnia
zdrowia psychicznego.

Poradnia zdrowia psychicznego Forma to miejsce, w którym zapewniamy pomoc w problemach ze zdrowiem psychicznym. Oferujemy leczenie psychiatryczne i psychologiczne,
zarówno stacjonarnie jak i online.

O nas

Nasza poradnia zdrowia psychicznego oferuje pomoc psychiatryczną i psychologiczną w szerokiej gamie problemów ze zdrowiem psychicznym. Prowadzimy zarówno konsultacje stacjonarne, jak i online. Mieścimy się w centrum Warszawy, w miejscu urządzonym z myślą o komforcie osób nas odwiedzających.

Co oferujemy

Nasz zespół to grupa doświadczonych psychiatrów i psychologów, którzy z wiedzą i zrozumieniem pomagają osobom w różnym wieku i z różnymi problemami psychicznymi. Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnej opieki psychiatrycznej i psychologicznej na najwyższym poziomie.

Konsultacje psychiatryczne stacjonarne

Podczas konsultacji psychiatrycznej nasi lekarze przeprowadzają diagnostykę zaburzeń psychicznych, w trakcie której określają co jest powodem problemów pacjenta. Następnie doradzają odnośnie wyboru najlepszej strategii postępowania: leczenie farmakologiczne lub oddziaływania psychologiczne.

Konsultacje psychiatryczne online

Dla Twojej wygody oferujemy zarówno konsultacje psychiatryczne stacjonarnie, w naszej poradni, jak i konsultacje psychiatryczne online. Dzięki technologii możemy być bliżej Ciebie, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Konsultacje psychologiczne

Oferujemy możliwość konsultacji psychologicznych, zarówno w formie stacjonarnej jak i online. W trakcie takiej konsultacji nasi specjaliści pomogą w lepszym określeniu Twoich problemów, oczekiwań i celów, a następnie wspólnie z Tobą poszukają drogi naprzód.

Orzecznictwo i zaświadczenia

Jeżeli jest taka potrzeba nasi lekarze mogą w ramach wizyty wystawić zwolnienie lekarskie za czas choroby lub zaświadczenie o stanie zdrowia dla potrzeb orzecznictwa. Jeżeli od ostatniej wizyty minęło już nieco czasu, może być wymagane dodatkowe spotkanie.

W czym pomagamy

W naszej poradni oferujemy pomoc w szerokiej gamie problemów ze zdrowiem psychicznym. Nasi specjaliści w swojej działalności leczniczej stosują zasady medycyny opartej na dowodach (EBM). Stale kształcimy się, aby oferowane leczenie było zgodne z najnowszą wiedzą medyczną.

Depresja

Zaburzenie, które obejmuje uczucia głębokiego smutku, bezradności i utraty zainteresowania otaczającym światem, a także negatywne zmiany w sposobie myślenia i funkcjonowania w codziennym życiu.

Zaburzenia lękowe

Grupa chorób psychicznych, które charakteryzują się występowaniem chronicznych lub nawracających stanów silnego lęku lub niepokoju, które mogą znacząco zakłócać funkcjonowanie i jakość życia.

ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – zaburzenie charakteryzujące się trudnościami w koncentracji, nadmierną aktywnością i impulsywnością, które nie są adekwatne do wieku osoby i mogą znacząco wpływać na jej funkcjonowanie społeczne i edukacyjne

Zaburzenia adaptacyjne

Stan utrzymującego się napięcia, lęku lub obniżonego nastroju wywołany nagłą zmianą albo negatywnym wpływem środowiska. Może mieć związek z mobbingiem w pracy, stratą w rodzinie albo innym silnym emocjonalnie bodźcem.