Dziękujemy za umówienie wizyty!

Pamiętaj, że żeby mogła się odbyć, należy ją opłacić do 48 godzin przed jej rozpoczęciem. Link ze wskazówkami jak dokonać płatności otrzymasz w osobnej wiadomości.

Przed pierwszą wizytą bardzo proszę o wypełnienie formularzy zgody na udzielanie świadczeń medycznych oraz na udzielanie informacji o stanie zdrowia i do dokumentacji medycznej. Otrzymasz ją w odrębnej wiadomości.

Kolejne wizyty można umawiać bezpośrednio przez stronę https://www.poradniaforma.pl/umow-wizyte/.

Dziękujemy,
Poradnia Forma