Anna Wilczyńska

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W trakcie nauki w studium psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi badania naukowe w zakresie traum relacyjnych przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Udziela konsultacji psychologicznych. Towarzyszy osobom w stanach kryzysu psychicznego, prowadzi działania interwencyjne i psychoedukacyjne, wspiera w pogłębianiu kontaktu z własnymi emocjami.

Użyj formularza poniżej aby umówić wizytę. Użyj przełącznika aby wybrać wizytę stacjonarną lub online.