Katarzyna Marchwicka

Lekarka specjalistka psychiatrii. Specjalizację odbyła w Szpitalu Nowowiejskim, gdzie prowadziła zajęcia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pełniła funkcję zastępcy ordynatora oddziału psychiatrycznego. Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń nastroju, lękowych, i psychotycznych, zaburzeń snu, zaburzeń u osób starszych oraz farmakologicznym wspieraniem leczenia otyłości. Nie konsultuje pacjentów z problemami z zakresu uzależnień. 

Użyj formularza poniżej aby umówić wizytę. Użyj przełącznika aby wybrać wizytę stacjonarną lub online.